Politică garanție și retur

Definiții:


 • Producător - Valedo Systems fabrica Produsul Finit conform cerințelor unice
 • Partener(Revânzător) - Persoana Juridica ce comercializează produsele finite, fabricate de Valedo Systems
 • Beneficiar Final - Persoana Juridica sau Fizica ce beneficiază de Produsul Finit și/sau unde se montează Produsul Finit
 • Configurator Valedo - Program online de proiectare in care partenerii introduc parametrii de execuție a Produsului Final
 • Produs Finit (Proiect) – Este produsul făcut la comanda cu parametri unici fiecărui proiect 
 • Subansamble (componente)- componentele ce alcătuiesc Produsul Finit prin asamblarea acestora împreună
 • Certificat de garanție a Producătorului –Prin Garanție de Producător se înțelege ca toate componentele folosite ca subansamble pentru Produsul Finit sunt garantate și acoperă orice defecțiune de material sau viciu de fabricație care ar putea apărea in termenul legal de garanție ale acestor componente.
 • Aviz de livrare - Lista cu componentele trimise sau folosite ca subansamble in execuția Produsului Finit

Fluxul de fabricare:


​Partenerul preia cotele de execuție de la beneficiarul final și le introduce in Configuratorul Valedo, configurează sistemul dorit, culoarea profilelor, tipul și grosimea sticlei, sensurile și parcările panourilor de sticlă, pentru stabilirea costului de producție, iar odată confirmat și trimis in producție, Valedo Systems începe procesul de fabricație a Produsului Finit conform cerințelor introduse in program

​Valedo Systems NU răspunde dacă partenerul introduce datele de execuție, greșit in configurator !
Valedo Systems RĂSPUNDE ca Configuratorul funcționează corect, calculează corect costul de producție și cotele de execuție a subansamblelor

​Valedo Systems NU poate modifica datele de execuție introduse greșit in configurator de către partener

Pentru noii parteneri, ce nu au încă acces la configurator, Valedo Systems va introduce datele de execuție și va solicita noului partener sa confirme datele de execuție cum ar fi: 

 • Sistemul glisant ales,
 • Dimensiunile de execuție și unghiurile dintre secțiuni
 • Culoarea profilelor, 
 • Tipul si grosimea sticlei, 
 • Sensurile de glisare și parcările panourilor
 • Prin confirmarea din partea noului partener, Valedo Systems își ia răspunderea ca va executa
 • Produsul Finit exact cum a fost confirmat de către noul partener.

Recepția Produsului Finit si reclamațiile:


Pentru recepția Produsului Finit, Partenerul este obligat ca la recepție sa VERIFICE cu atenție Produsul Finit :

 • Dacă este executat conform cerințelor introduse in configurator
 • Dacă in componenta Produsului Finit sunt toate componentele subansamble conform avizului de livrare
 • Dacă profilele sunt fără deformații, infoliate si protejate 
 • Dacă banda magnetica de pe panourile de sticlă nu este deformată sau dezlipita
 • Reclamațiile și/sau sesizările transmise la recepția Produsului Finit vor fi soluționate in cel mai scurt timp posibil, fără costuri impuse partenerului

​Reclamații și/sau sesizările transmise ulterior recepției produsului finit , vor fi soluționate in cel mai scurt timp posibil , dar costurile soluționării vor fi impuse partenerului , excepție dacă se poate dovedi fără nicio îndoială ca este un defect de fabricație și/sau asamblare.

​Produsul Finit NU poate fi returnat , fiind un produs făcut la comanda conform cerințelor transmise, și nu poate fi repus spre vânzare si valorificat.

Recepția componentelor si Reclamațiile:

​Pentru recepția componentelor partenerul este obligat sa verifice la recepție ca a primit componentele comandate și cantitatea comandata.Reclamațiile ulterioare recepției legat de cantitatea primită nu va fi luată in considerare
​Componentele pot fi returnate in termen de 12 de zile de la data livrării acestora si se poate solicita restituirea sumei achitate sau schimbarea componentelor cu alte componente. 
​Costurile de transport a returnării vor fi suportate de Partener
Timpul maxim de restituire a sumei achitate , pentru componentele returnate va fi de 14 zile de la recepționarea returului

Garanția de Producător , Condițiile de Acordare si Perioada Garanției:

Noi Valedo Systems SRL asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsele care fac obiectul prezentului certificat de garanție nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu standardele acestei categorii de produs


Toate sistemele glisante Valedo se produc la comanda pentru fiecare client in parte, iar fabricarea Produsului Finit este însoțită întotdeauna cu numărul serial unic de identificare al Produsului Finit și Certificatul de Garanție al Producătorului


Condiții de acordare a garanției de producător:
​Produsul Finit este un produs fabricat la comandă pe cerința fiecărui client final, garanția acoperă înlocuirea componentelor subansamble dar nu înlocuirea Produsului Finit.

Conditii:

 • Certificatul de Garanție al Producătorului completat semnat și stampilat atât de utilizatorul final cat si de firma revânzătoare
 • Produsului Finit coincide cu parametrii recomandați de Configuratorul Valedo. ( De ex: nu putem garanta un produs finit unde Configuratorul Valedo recomanda ca numărului de panouri să fie 10, dar s-a solicitat 12 panouri
 • Garanția NU acoperă înlocuirea componentelor subansamble deteriorate din cauza deformării structurii/spațiului unde a fost montat Produsul Finit

​Partenerul are obligația sa efectueze operațiunile de schimbare a componentelor subansamble conform propriului certificat de garanție comerciala
Partenerul (revânzătorul) isi rezerva dreptul sa factureze sau nu manopera de înlocuire a componentelor subansamble după propriile sale criterii in urma constatării defecțiunilor la fata locului.

Atenție: Garanția De Producător nu este aceeași cu Garanția Comerciala oferită de revânzătorii care comercializează produselor noastre, iar Valedo Systems asigura înlocuirea oricărei componente cu defect de fabricație la sediul sau DAR NU ESTE DIRECT RESPONSABILĂ sa înlocuiască componentele la locația persoanelor terțe . Înlocuirea acestor componente si manopera aferentă se va face de firma partener
Durata garanției (perioada de garanție):
​Pentru ca toate produsele finite fabricate de Valedo Systems sunt făcute la comanda garanția de Producător începe din data finalizării procesului de fabricație si au o perioada de garranție de 36 de luni.


Cine poate solicita reparația pe garanție ?

​Schimbarea componentelor in baza garanției poate fi solicitate de către:

 • Partenerul Valedo , prin prezentarea Certificatul de Garanție a Producătorului , completat și semnat atât de beneficiarul final cat si de partenerul Valedo. Produsul Finit trebuie sa fie in perioada de garanție !
 • Beneficiarul final , prin prezentarea certificatului de garanție a Producătorului, completat și semnat atât de beneficiarul final cat si de partenerul Valedo. Produsul Finit trebuie sa fie in perioada de garanție ! 

​In cazul in care beneficiarul final nu dispune de Certificatul de Garanție a Producătorului, Valedo Systems poate elibera o copie a certificatului de garanție a Producătorului , dar vom avea nevoie de informații suplimentare pentru a identifica exact Produsul Finit fabricat:

 • Cine a fost firma care a vândut Produsul Finit
 • Dimensiunile de lungime si înălțime și culoarea profilelor
 • Tipul și grosimea sticlei
 • Sensurile de glisare și parcările panourilor
 • Valedo Systems NU garantează ca in urma transmiterii acestor informații vom putea identifica Produsul Finit


Cum se executa reparația produsului finit?

​Valedo Systems asigura înlocuirea oricărei componente subansamble cu defect de fabricație DAR NU ESTE DIRECT RESPONSABILĂ sa înlocuiască componentele la locația persoanelor terțe . 
Pentru reparația corecta a Produsului Finit este nevoie de 3 pași:

 1. Evaluarea și identificarea defectelor
Evalarea si identificare defectelor poate fi facuta astfel

 • Evaluarea defectelor la fata locului (la persoane terțe) de către Partener(revânzător), cel care a vandut si instalat sistemul Valedo
 • Evaluarea defectelor la fata locului (la persoane terțe) de către Beneficiarul final in cazul in care din diferite motive, Partenerul nu intervine pentru evaluare, se accepta aceasta modalitate pentru a fi in interesul Beneficiarului Final , de a avea un produs finit funcțional
 • Evaluarea defectelor la sediul Valedo Systems - de către Producător

  Valedo Systems NU este direct responsabilă sa evalueze și să identifice defectele la fata locului (la persoane terțe) dar pentru veni in ajutorul Beneficiarului Final in cazul in care decide ca e mai eficient , poate trimite o echipa de evaluare . Acest lucru se face fără a se lua un angajament direct fata de Beneficiarul final .

2. Completarea certificatului de garanție
Certificatul de Garanție trebuie completat corect si trebuie sa conțină: 

 • Datele partenerului cat si a Beneficiarului Final
 • Data intervenție/evaluării defectelor si motivul intervenției
 • Informații despre componentele defecte

3. Schimbarea componentelor defecte

In urma informațiilor de mai sus, Valedo Systems va crea o comanda de reparație, in care va trece componentele înlocuite si/sau operațiile efectuate.

Valedo Systems își rezerva dreptul de a factura sau nu, componentele înlocuite si/sau operațiile efectuate, conform criteriilor descrise mai sus, dacă in urma evaluării se constata ca nu sunt întrunite condițiile de acordare a garanției


Reparația post garanție:

​Atât partenerul cat și beneficiarul final poate solicita contra cost, schimbarea componentelor defecte, iar cu ajutorul certificatului de garanție sau a numărului serial unic, Valedo Systems poate identifica Produsul Finit și componentele subansamble folosite pentru fabricarea acestuia


Valedo Systems va crea o comanda de reparație in care va trece componentele înlocuite si/sau operațiile efectuate și va factura conform listei de prețuri in vigoare


Valedo Systems NU este direct responsabilă sa execute reparația la fata locului ( persoane terțe), reparația va fi efectuata fie prin înlocuirea componentelor subansamble la sediul Valedo, fie prin trimiterea componentelor subansamble defecte iar partenerul ori beneficiarul final va executa reparația pe cont propriu

Informatii finale:

​Sesizările se fac prin urmatoarele formulare de contact:

 • Sesizare creata de partener Valedo: Autentificare in contul de partener-> Tichete-> Completati formularul de reparatii 
 • Sesizare creata de beneficiarul final: Pentru o mai rapida gestionare e sesizarilor avem un formular pus la dispozitie special pentru beneficiarul final. Acest formular il puteti completa  aici


​Costurile de returnare a componentelor subansamble fără defect de fabricație se face pe cheltuiala Partenerului sau a Beneficiarului Final

​Costurile de returnare a componentelor cu defect de fabricație se face pe cheltuiala Valedo Systems

​Costurile de returnare si/sau livrare a componentelor subansamble post garanție se face pe cheltuiala Partenerului sau a Beneficiarului F