41.41 lei 41.410000000000004 RON
45.23 lei 45.230000000000004 RON
84.20 lei 84.2 RON
159.11 lei 159.11 RON
68.79 lei 68.79 RON
14.32 lei 14.32 RON
21.22 lei 21.22 RON
31.86 lei 31.86 RON
105.08 lei 105.08 RON
163.44 lei 163.44 RON
59.30 lei 59.300000000000004 RON
80.77 lei 80.77 RON
114.03 lei 114.03 RON
54.88 lei 54.88 RON