41.42 lei 41.42 RON
84.24 lei 84.24 RON
17.90 lei 17.900000000000002 RON
105.12 lei 105.12 RON
59.32 lei 59.32 RON
80.80 lei 80.8 RON
114.07 lei 114.07000000000001 RON
54.90 lei 54.9 RON