40.82 lei 40.82 RON
83.01 lei 83.01 RON
57.14 lei 57.14 RON
58.41 lei 58.410000000000004 RON
79.63 lei 79.63 RON
127.41 lei 127.41 RON
53.12 lei 53.120000000000005 RON