Regulamentul oficial al campaniei promotionale "Valentines Day: 15% discount de producator"


Articol 1. Organizator

Organizatorul campaniei promoționale este SC Valedo Systems SRL, având sediul în Bd. Theodor Pallady nr 319,Sector 3, Bucuresti, Romania,  înregistrată la Registrul Comerţului înregistrat sub numărul  J40/10197/2011 , denumită în continuare ORGANIZATOR.  Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament.

Articol 2. Locul si perioada de desfasurare a campaniei si persoanele participante

Această campanie promoțională se desfășoară in perioada 15 - 21 februarie 2021 si este adresata beneficiarilor finali ai partenerilor de montaj / dealerii Organizatorului.

Articol 3.  Mecanismul campaniei

Beneficiarii selectionati vor primi un cupon de discount de producator in valoare de  15% ce contine o serie unica formata din 20 de cifre. Cuponul primit pe email de catre beneficiarii finali va avea urmatorul format:


Pentru aplicarea discountului, beneficiarul final trebuie sa prezinte cuponul partenerului de montaj ales inainte de semnarea contractului sau de efectuarea platii. Cuponul poate fi prezentat fie in forma printata, fie prin redirectionarea emailului cu cuponul primit din partea Organizatorului. Aplicarea discountului de producator in valoare de 15% este conditionata de prezentarea cuponului! IMPORTANT: este necesar sa fie asigurata vizibilitatea seriei unice formate din 20 de cifre. Cupoanele ilizibile sau care prezinta stersaturi sau modificari  nu vor fi luate in considerare.

Discountul de 15% de producator se acorda sistemului comandat de catre beneficiarul final. Reducerea nu se aplica la eventualele costuri de masuratori sau montaj percepute de catre dealer.

Un beneficiar poate folosi un singur cupon de discount per comanda. Dupa validarea cuponului de discount, seria unica cuponului de discount devine nula iar cuponul de discount nu mai poate fi folosit.

Discountul acordat de catre Organizator nu se cumuleaza cu alte cupoane de discount sau cu alte reduceri.

Toate cupoanele isi pierd valabilitatea la data terminarii prezentei campanii, acestea nu pot fi folosite dupa data de 21 februarie 2021.

Articol 4. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil online, la adresa https://www.valedo.ro/regulament-campanie. Prin participarea la prezenta campanie, beneficiarii finali  sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament.

Articol 5. Incetarea campaniei

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Articol 6. Diverse

În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, Organizatorul  își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune si / sau de a incheia campania fara un anunt in prealabil.

Articol 7. Informarea participantilor

 Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit online pe www.valedo.ro. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.