Politică garanție și retur

I.                  Definitii

·         Producator - Valedo Systems  fabrica  Produsul Finit  conform cerintelor unice

·         Partener(Revanzator) - Persoana Juridica ce comercializeaza produsele finite,  fabricate de  Valedo Systems

·         Beneficiar Final - Persoana Juridica sau Fizica ce beneficiaza de  Produsul Finit și/sau unde se monteaza  Produsul Finit

·         Configurator Valedo - Program online in care partenerii introduc parametrii de execuție a Produsului Final

·         Produs Finit  (Proiect)  – Este produsul făcut la comanda cu parametri unici fiecărui proiect 

·          Subansamble (componente)- componentele ce alcătuiesc  Produsul Finit  prin asamblarea acestora impreuna

·         Certificat de garanție a  Producătorului   –Prin  Garanție  de  Producător se înțelege ca toate componentele folosite ca subansamble pentru  Produsul Finit  sunt garantate și acoperă orice defecțiune de material sau viciu de fabricație care ar putea apărea in termenul legal de garanție ale acestor componente.

·         Aviz de livrare - Lista cu componentele trimise sau folosite ca subansamble in execuția  Produsului Finit

II.                Fluxul de fabricare a Produselor Finite:

Partenerul  preia cotele de execuție de la  beneficiarul final  și le introduce in  Configuratorul Valedo,  configurează sistemul dorit, culoarea profilelor, tipul și grosimea sticlei, sensurile și parcarile panourilor de sticlă,  pentru stabilirea costului de producție, iar odată confirmat și trimis in producție,  Valedo Systems  începe procesul de fabricație a Produsului Finit  conform cerințelor introduse in program

·         Valedo Systems NU  răspunde dacă  partenerul  introduce datele de execuție, gresit in  configurator !

·         Valedo Systems   RĂSPUNDE  ca  Configuratorul  funcționează corect, calculeaza corect costul de producție și cotele de execuție a subansamblelor

·         Valedo Systems NU  poate modifica datele de execuție introduse greșit in configurator de către partener

Pentru noii parteneri, ce nu au încă acces la configurator,   Valedo Systems   va introduce datele de execuție și va solicita noului partener sa confirme  datele de execuție cum ar fi: 

·          Sistemul glisant ales, 

·          Dimensiunile de execuție  și unghiurile dintre sectiuni

·          Culoarea profilelor, 

·          Tipul  si grosimea sticlei, 

·          Sensurile de glisare și parcarile panourilor

Prin confirmarea din partea noului partener,  Valedo Systems  își ia răspunderea ca va executa Produsul Finit  exact cum a fost confirmat de catre noul partener.

III.             Receptia  Produsului Finit  si reclamatiile

Pentru recepția  Produsului Finit, Partenerul este obligat ca la recepție sa VERIFICE  cu atenție  Produsul Finit :

·         Dacă este executat conform cerințelor introduse in configurator

·         Dacă in componenta  Produsului Finit  sunt toate componentele subansamble conform avizului de livrare

·         Dacă profilele sunt fără deformatii, infoliate si protejate 

·         Dacă banda magnetica de pe panourile de sticlă nu este deformată sau dezlipita

Reclamațiile și/sau sesizările  transmise la recepția  Produsului Finit vor fi  solutionate in cel mai scurt timp posibil, fără costuri impuse  partenerului

Reclamații și/sau sesizările  transmise ulterior recepției produsului  finit ,  vor fi solutionate in cel mai scurt timp posibil , dar costurile soluționării vor fi impuse  partenerului , excepție dacă se poate dovedi fără nicio îndoială ca este un defect de fabricație și/sau asamblare.

Produsul Finit NU poate fi returnat , fiind un produs făcut la comanda conform cerintelor transmise, și nu poate fi repus spre vanzare si valorificat.

IV.                Recepția   componentelor si   Reclamațiile

Pentru recepția componentelor  partenerul este obligat sa verifice la recepție ca a primit componentele comandate și cantitatea  comandata

Reclamațiile  ulterioare recepției legat de cantitatea primită nu va fi luată in considerare

Componentele pot fi returnate  in termen  de 12 de zile  de la data livrării acestora si se poate solicita restituirea sumei achitate sau schimbarea componentelor cu alte componente. 

·         Costurile de transport a returnarii vor fi suportate de Partener

·          Timpul maxim de restituire a sumei achitate , pentru componentele returnate va fi de 14 zile de la recepționarea returului

V.               Garantia  de  Producator  , Condițiile   de Acordare si Perioada Garantiei

Noi  Valedo Systems  SRL   asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsele care fac obiectul prezentului certificat de garanţie nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu standardele acestei categorii de produs

      Toate sistemele glisante Valedo se produc la comanda pentru fiecare client in parte, iar fabricarea  Produsului Finit  este însoțită întotdeauna cu numărul serial unic de identificare al Produsului Finit și Certificatul de Garanție al Producatorului

Condiții de acordare a garantiei de producător:

·          Produsul Finit este un produs fabricat la comandă pe cerința fiecărui client final, garantia  acopera inlocuirea componentelor subansamble dar nu inlocuirea Produsului Finit.

·          Certificatul de Garanție al Producatorului completat semnat și stampilat atat de utilizatorul final cat si de firma revanzatoare

·         Produsului Finit coincide cu parametrii recomandați de  Configuratorul Valedo.  ( De ex: nu putem garanta un  produs finit unde  Configuratorul  Valedo recomanda ca numărului de panouri să fie 10, dar s-a solicitat 12 panouri)

·         Garantia NU acopera inlocuirea componentelor subansamble deteriorate din cauza deformarii structurii/spațiului unde a fost montat Produsul Finit

·         Partenerul are obligația  sa efectueze operațiunile de schimbare a componentelor subansamble conform propriului certificat de garantie comerciala

·         Partenerul (revânzatorul) isi rezerva dreptul sa factureze sau nu manopera de inlocuire a componentelor subansamble după propriile sale criterii in urma constatării defecțiunilor la fata locului.

Atenție:  Garanția De Producător  nu este aceasi  cu Garantia Comerciala  oferită de revânzătorii care comercializeaza produselor noastre, iar  Valedo Systems  asigura inlocuirea oricărei componente cu defect de fabricație la sediul sau  DAR NU ESTE DIRECT RESPONSABILĂ  sa inlocuiasca componentele la locația persoanelor terte . Inlocuirea acestor componente si manopera aferentă se va face de firma partener

Durata garantiei (perioada de garantie):

 Pentru ca toate produsele finite fabricate de  Valedo Systems  sunt făcute la comanda garanția de  Producător  începe din data finalizarii procesului de fabricație si au o  perioada de garanție de 36 de luni.

VI.              Cine poate solicita reparatia pe garanție  ?

Schimbarea componentelor in baza garantiei poate fi solicitate de către:

·         Partenerul Valedo  , prin prezentarea  Certificatul de  Garanție a  Producătorului , completat și semnat atat de  beneficiarul final  cat si de  partenerul Valedo.  Produsul Finit  trebuie sa fie in perioada de garanție !

·         Beneficiarul final  , prin prezentarea certificatului de garanție a  Producătorului, completat și semnat atat de beneficiarul final  cat si de  partenerul Valedo.  Produsul Finit  trebuie sa fie in perioada de garanție ! 

In cazul in care  beneficiarul final  nu dispune de  Certificatul de  Garanție  a  Producătorului,  Valedo Systems  poate elibera o copie a  certificatului de garanție a  Producătorului ,  dar   vom avea nevoie de informații suplimentare pentru a identifica exact  Produsul Finit  fabricat:

·        Cine a fost firma care a vândut  Produsul Finit

·        Dimensiunile de lungime si inaltime și culoarea profilelor

·        Tipul și grosimea sticlei

·        Sensurile de glisare și parcarile panourilor

Valedo System NU garantează ca in urma transmiterii acestor informații vom putea identifica  Produsul Finit

VII.          Cum se executa reparatia  Produsului Finit  ?

Valedo Systems  asigura inlocuirea oricărei componente subansamble cu defect de fabricație  DAR NU ESTE DIRECT RESPONSABILĂ sa inlocuiasca componentele la locația persoanelor terte . 

Pentru reparatia corecta a  Produsului Finit este nevoie de 3 pasi:

1.       Evaluarea  și identificarea defectelor

·         Evaluarea defectelor la fata locului (la persoane terte)  de catre Partener(revanzator)

·         Evaluarea defectelor la fata locului (la persoane terte) de către  Beneficiarul final  in cazul in care din diferite motive,   Partenerul nu intervine pentru evaluare, se accepta aceasta modalitate pentru a fi in interesul  Beneficiarului Final , de a avea un  produs finit  functional

·         Evaluarea defectelor la sediul  Valedo Systems - de către   Producător

  Valedo Systems    NU  este direct responsabilă sa evalueze și să identifice defectele la fata locului (la persoane terte) dar pentru veni in ajutorul  Beneficiarului Final  in cazul in care decide ca e mai eficient , poate trimite o echipa de evaluare .  Acest lucru se face fără a se lua un angajament direct fata de  Beneficiarul final  .

2.       Completarea certificatului de garantie

Certificatul de  Garanție trebuie completat corect si trebuie sa contina: 

·         Datele partenerului  cat si a  Beneficiarului Final 

·         Data intervenție/evaluarii defectelor si motivul interventiei

·         Informații despre componentele defecte 

 

3.       Schimbarea componentelor defecte

In urma informațiilor de mai sus,  Valedo Systems va crea o comanda de reparatie, in care va trece componentele inlocuite si/sau operațiile efectuate.

                Valedo Systems  își rezerva dreptul de a factura sau nu, componentele inlocuite si/sau operațiile efectuate, conform criteriilor descrise mai sus, dacă in urma evaluarii se constata ca nu sunt întrunite condițiile de acordare a garantiei

VIII.           Reparatia post garantie

Atat  partenerul  cat și  beneficiarul final  poate solicita contra cost, schimbarea componentelor defecte, iar cu ajutorul certificatului de garanție sau a numărului serial unic,  Valedo Systems poate identifica  Produsul Finit  și componentele subansamble folosite pentru fabricarea acestuia

Valedo Systems va crea o comanda de reparatie in care va trece componentele inlocuite si/sau operațiile efectuate și va factura conform listei de prețuri in vigoare

Valedo Systems  NU este direct responsabilă sa execute reparatia la fata locului ( persoane terte), reparatia va fi efectuata fie prin inlocuirea componentelor  subansamble    la sediul Valedo, fie prin trimiterea componentelor subansamble defecte iar partenerul ori beneficiarul final  va executa reparatia pe cont propriu

IX.              Informatii Finale

Sesizările se fac prin email către : contact@valedo.ro sau prin completarea formularelor ce sunt puse la dispoziție pe website-urile Valedo Systems:  www.valedo.rowww.Valedo-Systems.rowww.Valedo-Systems.comwww.Valedo.es,

Costurile de returnare a componentelor subansamble fără defect de fabricație se face pe cheltuiala Partenerului  sau a  Beneficiarului Final

Costurile de returnare a componentelor cu defect de fabricație se face pe cheltuiala Valedo Systems

Costurile de returnare si/sau livrare a componentelor subansamble post garanție se face pe cheltuiala  Partenerului  sau a  Beneficiarului F