Cupon de Mărțișor


Completează formularul de mai jos iar noi îți vom trimite un cupon de 100 de euro 

pe care îl poți folosi pentru comandarea mult-doritului sistem Valedo!


Vezi mai mult...

Cadoul nostru de Mărțisor: 100 de cupoane a câte 100 de euro (TVA inclus) pentru beneficiarii finali ai sistemelor Valedo!

Cuponul poate fi utilizat până pe data de 30 martie 2022.


Cum intru în posesia cuponului? 

Simplu, urmând pașii de mai jos:

1. Completează formularul de mai jos cu datele cerute și răspunsurile la întrebări. Atenție: cuponul ce curprinde seria numeric unică, necesară pentru validare, va fi trimis pe email. Te rugăm să furnizezi o adresă de email validă!

2. În maximum o (1) zi lucrătoare vă vom trimite cuponul pe adresa de email furnizată.

3. Tu îl trimiți partenerului Valedo ales iar acesta îți va aplica reducerea de 100 de euro (TVA inclus). Atenție: pentru aplicarea reducerii, trebuie să prezinți cuponul partenerului de montaj ales înainte de semnarea contractului sau de efectuarea plății.

Vezi lista partenerilor Valedo


Pentru mai multe detalii, consultă regulamentul campaniei aici.

Completează formularul de mai jos și obține cuponul de reducere:

Veți primi voucherul prin intermediul poștei electronice așadar vă rugăm să ne oferiți o adresă validă de email!

Vă rugăm să alegeți o singură variantă.
Puteți alege mai multe variante de răspuns.

Mulțumim pentru 

completarea formularului.


Echipa noastră va reveni cu cuponul de reducere 

pe emailul transmis de către dvs.


Regulamentul oficial al campaniei promotionale "Cupon de Mărțișor"


Articol 1. Organizator

Organizatorul campaniei promoționale este SC Valedo Systems SRL, având sediul în Bd. Theodor Pallady nr 319, Sector 3, Bucuresti, Romania,  înregistrată la Registrul Comerţului înregistrat sub numărul  J40/10197/2011, denumită în continuare ORGANIZATOR.  Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament.

Articol 2. Locul si perioada de desfasurare a campaniei si persoanele participante

Această campanie promoțională se desfășoară in perioada 01 - 30 martie 2022 si este adresata beneficiarilor finali ai partenerilor Organizatorului.

Articol 3.  Mecanismul campaniei

Primii 100 de beneficiari finali care vor completa formularul prezent pe pagina www.valedo.ro/cupon-martisor vor primi un cupon in valoare de 100 euro (TVA inclus) ce contine o serie unica formata din 19 sau 20 de cifre. Cuponul poate fi aplicat doar pentru comandarea, prin partenerul Valedo ales de catre beneficiarul final,  de sisteme produse de catre Valedo Systems.

Cuponul primit pe email de catre beneficiarii finali va avea urmatorul format:

Doar formularele completate corect si complet vor fi luate in considerare!

Pentru aplicarea reducerii, beneficiarul final trebuie sa prezinte cuponul partenerului de montaj ales inainte de semnarea contractului sau de efectuarea platii. Cuponul poate fi prezentat fie in forma printata, fie prin redirectionarea emailului cu cuponul primit din partea Organizatorului. Aplicarea  reducerii în valoare de 100 euro (TVA inclus) este conditionata de prezentarea cuponului! IMPORTANT: este necesar sa fie asigurata vizibilitatea seriei unice formate din 19 sau 20 de cifre. Cupoanele ilizibile sau care prezinta stersaturi sau modificari nu vor fi luate in considerare.

Reducerea de 100 de euro (TVA inclus) se acorda sistemului Valedo comandat de catre beneficiarul final. Reducerea nu se aplica la eventualele costuri de masuratori, transport sau montaj percepute de catre partenerul Valedo.

Un beneficiar poate folosi un singur cupon de reducere per comanda. Dupa validarea cuponului de discount, seria unica cuponului devine nula iar cuponul nu mai poate fi folosit.

Cuponul acordat de catre Organizator nu se cumuleaza cu alte cupoane de discount sau cu alte reduceri oferite de Organizator.

Toate cupoanele isi pierd valabilitatea la data terminarii prezentei campanii, acestea nu pot fi folosite dupa data de 30 martie 2022.

Organizatorul pune de la dispoziție 100 de cupoane de reducere. Cupoanele de reducere vor fi transmite beneficiarilor în ordinea primirii solicitărilor, fara posibilitate de emitere alte cupoane suplimentare de reducere.

Beneficiarii nu pot solicita preschimbarea cuponului în bani sau în alte beneficii.

Articol 4. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil online, la adresa https://www.valedo.ro/cupon-martisor. Prin participarea la prezenta campanie, beneficiarii finali  sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament.

Articol 5. Incetarea campaniei

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 1 zi lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Articol 6. Diverse

În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, Organizatorul  își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune si / sau de a incheia campania fara un anunt in prealabil.

Articol 7. Informarea participantilor

 Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit online pe www.valedo.ro. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.